Hostname info
IP (A record) 
Hostnamemommyluvs2save.com
TTL377
IP97.74.47.128
CountryUnited States United States
City / StateScottsdale / Arizona
ISPGoDaddy.com, LLC
Reverse DNSp3nlhg104c1104.shr.prod.phx3.secureserver.net
CNAME records 
CNAME formommyluvs2save.com
Mail (MX) records 
MX 0smtp.secureserver.net
MX 10mailstore1.secureserver.net
Nameservers 
Nameserverns67.domaincontrol.com
Nameserverns68.domaincontrol.com